Auberon

Pravidla

Všeobecná pravidla pro hru na shardu Auberon

1. Každý hráč je povinnen dodržovat současné zákony ČR. Všichni hráči na serveru jsou povinni chovat se dle obecně zažitých pravidel slušného chování. Sprostá mluva nebude tolerována jak ve hře samoné tak ani na nešem fóru. Hráči jsou povinni chovat se uctivě ke členům realizačního týmu. Pomlouvání nebo znevažování členů RT může vést k okamžitému smazání účtu.

2. Zákaz PVP! Vynucené PVP není na tomto shardu tolerováno.  Dva hráči rozhodnutí k duelu mohou bojovat mimo města. Hráč který napadne jiného hráče s úmyslem ho zabít bez předchozí domluvy bude mít co do činění s vyšší mocí.

3. Souboje hráčů z jedné guildy jsou povoleny pouze mimo guard zónu a veřejná místa. Dále budou utkání mezi hráči povolena na případných akcích vyhlášených členy RT.

4. Na celém shardu platí všeobecný zákaz lootování těl padlých hráčů (pokud vás sám hráč nepožádá o sebrání věcí z jeho těla)

5. Každý hráč může mít pouze jeden herní účet a na něm jednu postavu. Pokud zjistí RT opak bude mu smazán účet novější. Při dalším prohřešku mu může být smazán i účet stávající. Jména postav nesmí obsahovat vulgární ani jinak urážlivá slova a musí začínat velkým písmenem. Znaky jako tečky, čárky, hvězdičky, vykřičníky nejsou povoleny. Taktéž jména ve tvaru např. DrSnAk, St3jk a podobně nebudou tolerována. Dále je přísně zakázáno vydávat se za člena RT nebo jejich nickname napodobovat či poškozovat! Založené účty na které nebude po dobu 3 měsíců ani jednou lognuto mohou být smazány bez předchozího varování.

6. Na každém herním účtu je povoleno vlastnit pouze jeden dům. Domy mohou být tak blízko sebe, aby mezi nimi bylo možné volně procházet. Je zakázáno stavět domy včetně dekorací do cest, skal, stromů, vodních ploch či na jiná veřejná místa.

7. Případné problémy ve hře, které si žádají zásah některého ze členů RT řešte pomoci PM zpráv. Pokud nebude nikdo z RT online můžete zanechat vzkaz pomocí Help Systému (tzv. Page) Nežádejte o pomoc členy RT přes globální chat.

8. AFK makrování je povoleno pouze pro trénování skillů. Nenechávejte vaší postavu makrovat na místech kde by to mohlo rušit ostatní hráče.
Je zakázáno AFK makro na získávání peněz či věcí (např. mining).
Není povoleno AFK trénování Evo Petu a levelovacích itemů. Taktéž se vyvarujte zanechávání svých ať už tamnutých nebo Evo Petů na místech, kde by mohli překážet ve hře ostatním hráčům. (např.: u banky v Britu, na tržnici, apod. )

9. Zákaz zahlcování serveru, tj. spamování textem, příkazy, přeplňování veřejných nádob bezcennými předměty apod. Odpadkové koše jsou přístupné na většině veřejných míst, vhazujte proto nepotřebné věci do nich.

10. Zákaz zneužívání herních chyb (tzv. bugů). Pokud hráč objeví bug, je povinen neprodleně nahlásit jej pomoci PM zprávy RT týmu. Za zneužívání bugů hrozí velmi tvrdé tresty!

11. Hráč je povinen sledovat sekci novinky na webu, nejlépe před každým vstupem do hry. V novinkách mohou být důležitá oznámení či úpravy pravidel, bez jejichž znalosti se můžete ve hře dopouštět prohřešků konáním jinak normálních činností. Neznalost neomlouvá.

12. Je zakázáno odlogování v dungeonech (neplatí pro první část dungeonu Pandemonium). Stejně tak není povoleno čekání na opětovný respawn monster, která u sebe mají klíče nutné k dalšímu postupu dungeonem.

13. Admin/Game Master je nejvyšší autorita a může rozhodnout i jinak než je stanoveno pravidly. O jejich rozhodnutích se nediskutuje. Urážení členů RT jak ve hře tak na fóru nebude tolerováno.